Search

+

ENSTİTÜLER İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Prof. Dr. Ali AKTAN
Prof. Dr. Ali AKTAN aktan@erciyes.edu.tr
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Doç Dr. Mehmet Tamer ŞENEL
GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Prof.Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL
Prof.Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL druhan@erciyes.edu.tr
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇORUH
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Tülay BÜLBÜL
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doç. Dr. Celil ARSLAN
DUYURULAR