Erciyes Üniversitesi Kalite Politikası

Erciyes Üniversitesinin; Misyon, Vizyon ve Değerleriyle uyumlu, tüm birimlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir, eğitim ve araştırmada uluslararası rekabet edebilir bir üniversite olmasına katkıda bulunacak, katılımcı yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların sürece dahil edildiği, topluma ve çevreye duyarlı, değişim ve gelişime açık bir kalite güvence sistemine sahip olmasını sağlamaktır.