Kalite Komisyonu Misyon ve Vizyonu

MİSYONUMUZ  

Erciyes Üniversitesinin Stratejik Planı ile belirlenen misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek üzere iç ve dış kalite güvence politikalarını oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Erciyes Üniversitesinin akademik ve idari tüm birimlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir, eğitim ve araştırmada rekabet edebilir bir üniversite olmasına katkıda bulunacak bir kalite güvence sistemine sahip olmasını sağlamaktır.