Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri AGÜ’de Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme süreci deneyimlerini aktardı.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda, Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleri Prof.Dr. Mustafa Alçı, Prof.Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Demet Ünalan, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YKK) Erciyes Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme süreci konusunda deneyimlerini aktardı. Toplantıda AGÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrfan Alan ve Prof.Dr. Yusuf Baran ile AGÜ Kalite Komisyon Üyeleri, Dekan, Bölüm Başkanları ve idari personelden oluşan 21 katılımcı hazır bulundu. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrfan Alan, 2017 yılı Kurumsal Dış değerlendirme sürecine AGÜ’nün dahil olduğunu ve 2016 yılında başarılı bir kurumsal dış değerlendirme geçiren Erciyes Üniversitesi deneyimlerinden paydaş olarak yararlanmak istediklerini belirten bir açılış konuşması yaptı.  

ERÜ Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Alçı dış değerlendirmede, Erciyes Üniversitesi’nin program akreditasyon sürecinden başarıyla geçmiş bölümleri olmasının avantaj olduğunu ve bilgi birikimini sağladığını, kalite yönetim sistemi belgesine sahip merkezleri ve laboratuvarların önemli rol oynadığını ifade etti. Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlarken tüm çalışanları kapsayıcılığa ve sürece dâhil olmasına önem verdiğini sözlerine ekledi. AGÜ’nün öğrenci sayısının azlığının kalite güvence sistemini yapılandırmada yönetime önemli avantaj sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Alçı ayrıca şunları ifade etti;

”Yapılan her işin, her toplantının (imza sirküleri, konuşmalar, görsel kayıt vb.) belgelendirilmesi lazım. Gelen değerlendirme ekibi görüştüğü her birime detaylı şekilde sorular soruyor. Kalite Komisyonu’nun tüm faaliyetlerinin web sitesinde yer alması, şeffaf olması gerekir. Öğrencilere yönelik yapılan tüm eğitimlerin, uyum programlarının belgelendirilmesi önemli. Bu sayede kurumsal yapınızın oluşup/oluşmadığını test etme, görme imkânları oluyor.”

AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran YKK dış değerlendiricilerinin yapacağı kurum saha ziyaret süreci aşamalarına ilişkin bilgilendirme ihtiyaçlarından söz etti. Belgelendirme/ kanıtların istenme durumunu, öncelikle hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunu sordu. ERÜ Kalite Komisyonu Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, dış değerlendirme takımının yapacağı ön ziyarette; AGÜ Rektörü ve üst yönetim ile tanışma ve ilk toplantı, kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere Kalite Komisyon üyeleriyle toplantı, kurumu genel olarak tanımak üzere Kampüs alanı ve ortak kullanım mekânlarının gezisi ve saha ziyareti programının oluşturulmasının hedefleneceğini belirtti. Saha ziyareti kapsamında ise, AGÜ Stratejik Planı’nın önemli olduğunu, kurumun misyon ve vizyonuna uygun planlamaların yapılma durumu ile YKK gönderilen KİDR çerçevesinde belgelenemeyen ortam ziyaretleri ve görüşmelerin gerçekleşeceğini, kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesine yardımcı olacak bir çıkış bildirimi ile kurumda sürekli iyileştirme ve kalite güvence sistemi oluşturmanın hedeflendiğini vurguladı. Kalite Komisyonu ve yaptığı çalışmalarla Stratejik Planın örtüşüp örtüşmediği, ölçme, izlem ve değerlendirme sürecinin ve buna ilişkin kanıtların oluşturulması gerektiği üzerinde durdu. Prof. Dr. Sultan Taşcı şunları ifade etti;

“Eğitim/öğretim, araştırma idari hizmetleriniz nasıl yürütülüyor? Öğrenciye dayalı bir eğitim sisteminiz var mı? Mezunla ilişkileriniz nasıl? Program yeterliliklerine ulaştığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz/ garanti altına alıyorsunuz? AKTS hesaplamaları yapılırken, eğitim/öğretim, araştırma ve yönetim sürecine iç ve dış paydaşların katkısı nedir? Standartları yakalama adına neler yapıyorsunuz ya da planlıyorsunuz? İş akış şemalarınız, görev tanımlamalarınız var mı? Hata yaşandığında süreci düzeltme veya uygunsuzluğu önleme adına neler yapıyorsunuz? Önleyici ya da düzeltici faaliyetin sorunu düzeltmeye katkısı değerlendiriliyor mu? Kurumunuzun güçlü yönlerini nelerdir, gelişmeye açık yönlerine ilişkin hangi planlamaları yapıyorsunuz? Belirtmeniz, bunları oluşturmanız lazım.

ERÜ Kalite Komisyon üyesi Prof.Dr. Demet Ünalan ise Kalite Komisyonu’nun Birim Kalite Güvence Komisyonları oluşturduğunu, birim iç değerlendirme raporu hazırlama ve kurumsal dış değerlendirme sürecine yönelik eğitim programı düzenlediklerini, birim iç değerlendirme raporları aracılığı ile KİDR oluşturulduğunu, Komisyon’un birimleri yerinde ziyaretle, geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin tespitler yapıldığını ve iç değerlendirmenin sağlandığını ifade ederek şunları ilave etti: Dış paydaş analizleri yapılıyor mu, nasıl analiz ediliyor, öğrenci bu süreçlere nasıl dahil oluyor?. Bunlara bakılıyor. İç paydaşların kurum yönetimiyle ilişikleri de sorgulanıyor. Özel durumlu öğrencilerle ilgili alınan önlem ve planlamaların neler olduğu, kalite güvence sürecini yönetim olarak nasıl planladığımızı/oluşturduğumuzu öğrenmek istiyorlar”

Toplantıya katılan AGÜ personelinin Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleri’ne YKK dış değerlendirme başlıklarına ilişkin sorularına cevaplar verilerek toplantı sona erdi. AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan ve Prof. Dr. Yusuf Baran ile katılımcılar Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleri’ne paylaşımları için teşekkür ettiler.