ERÜ Araştırma Üniversitesi Olarak Belirlenen 10 Üniversiteden Birisi Oldu

ERÜ Araştırma Üniversitesi Olarak Belirlenen 10 Üniversiteden Birisi Oldu

YÖK’ün yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında uygulanan politikalardan birisi de üniversitelerde ihtisaslaşmanın sağlanmasıdır. Bu kapsamda, YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi olarak sınıflandırılacak üniversitelerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilk elemeyi geçen 25 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. Bu üniversitelerden özdeğerlendirme raporu, hedefler ve projelerine dair kapsamlı raporlar talep edilmiş ve aday üniversitelerin yöneticileri ile YÖK Başkanlığında oluşturulan geniş katılımlı bir kurulda mülakat ve değerlendirmeler yapılmıştır.