BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRİCİ TAKIM TOPLANTISI

01.11.2019 tarih ve 107813 sayılı yazıyla Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde 2020 yılında akredite birim/programlar dışındaki tüm eğitim birimlerinde Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme süreci başlatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda birimlerce oluşturulan "Birim Dış Değerlendiricileri'nin eğitimleri 26-27 Kasım 2019 tarihleri arasında iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir.  Rektörlük tarafından oluşturulan değerlendirici takım üyeleri ile 08 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 09.30'da Rektörlük Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirildi.Takım üyeleri açıklandı.