Birim Dış Değerlendiricileri Eğitimi 27 Kasım 2019 09.00-12.00

01.11.2019 tarih ve 107813 sayılı yazıyla Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde 2020 yılında akredite birim/programlar dışındaki tüm eğitim birimlerinde Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme süreci başlatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda birimlerce oluşturulan "Birim Dış Değerlendiricileri"nin eğitimleri 26 Kasım  2019 Salı günü 13.00-16.00 saatleri ve 27 Kasım 2019 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında iki oturum halinde  Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.