AKREDİTASYONA ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından üniversitemizdeki kalite güvence sisteminin sürekli iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, tüm eğitim birimlerinde 2019 yılı Mart-Haziran döneminde “Akreditasyon Hazırlık Çalışmaları” başlatılmıştır. Bu çerçevede öğretim elemanlarına eğitim becerileri eğitimi verilmiş ve program yeterlikleri, amaçları ile ders bilgi paketlerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim birimlerinde yürütülen bu faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla Birim Kalite Güvence Komisyonları sunum yapmıştır.

Sunumlar aşağıdaki tabloda belirtilen yer ve zamanda gerçekleştirilmiş olup her birim için maksimum 20 dakika süre verilmiştir.

Bu faaliyete birim/bölüm yöneticilerinin ve Birim Kalite Güvence Komisyonu üyelerinin katılımları ile gerçekleşmiştir.