Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi Odak Grup Toplantısı

Kalite Komisyonu Sürekli İyileştirme Grubu tarafından,28.02.2019 tarihinde saat 13.30 Rektörlük Konferans salonunda Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinden birimleri temsilen Dekan/Müdür, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcı /Müdür Yardımcısı, Birim Kalite Güvence Komisyon Başkanı ve Bölüm Başkanları katıldı.