Üniversitemizde “Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Çalıştayı” Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Çalıştayı” başladı.

Radisson Blu Otel’de düzenlenen eğitim çalıştayına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, kalite komisyonu üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, çalıştayın açılış konuşmasında, ikincisi düzenlenen eğitim toplantısının ana başlığının “insan nasıl öğrenir”, “nasıl öğretmeliyim” olduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkay, “Yükseköğretim Kalite Kurulu program açma asgari koşulları ile ilgili yaptığı paylaşımda, yükseköğretimde kalitenin yükseltilmesi konusuna özel önem vererek, özel vurgu yapmıştır. YÖK, yükseköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için üç parametre belirlemiştir. Birincisi girdi esaslı düzenlemeler, ikincisi süreç odaklı düzenlemeler ve üçüncüsü de çıktı esaslı düzenlemeler şeklindedir. Kalite sistemlerine baktığımız zaman artık tamamen risk tabanlı süreç yönetim sistemine geçildiğini görüyorsunuz. Öğrencinizi yetiştirdikten sonra artık iş işten geçmiş olmaktadır. Dolayısıyla eğitim süreçlerinde, eğitim müfredatının düzenlenmesinden, öğrencilerin iş yaşamına en iyi şekilde hazırlanacak şekilde yetiştirilmeleri ve iş başarımı için bunların kısa sürede iş bulmalarına kadar, bütün bu süreçlerin izlenmesi ve bunların sürekli olarak iyileştirilmesi, pukö döngüsü ile yani planla, uygula, kontrol et, önlem al yaklaşımıyla bu çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi’ne Araştırma üniversitesi olarak büyük görevler düştüğünü söyledi.

Rektör Çalış, “Yeni YÖK kavramı burada önem kazanmaktadır. Yeni YÖK te, özellikle üniversitelerin farklılaşması konusu çok önemli hale geliyor. Burada genel olarak iki sınıflama yapıldı. Daha doğrusu kalkınma öncelikli üniversitelerin ortaya çıkarılması açısından birincisi araştırma üniversitesi, diğeri ise bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerdir. Kalite konusu çok önemlidir. Hatta bu yıl YÖK, kaliteye çok önem vermekte. Dijitalleşmeye de çok önem vermekte. Kalite kavramı içerisinde bu tür faaliyetlerin, eğitimcilerin eğitimi gibi faaliyetlerin çok büyük önemi var. Eğitimlerde eğitim veren öğretim üyelerimizin de kendilerini çek etmesi gerekiyor. Kendilerini iyi eğitmeleri gerekiyor. Çünkü eğitim dinamik bir kavram” diye konuştu.

Konuşmasında akreditasyon konusunun da önemine değinen Rektör Çalış, üniversite içerisinde akredite olmaya alt yapısı uygun bölümlerin biran önce akredite olmaları için çalışmalarını hızlandırmalarını istedi.

Açılış konuşmaların ardından kalite komisyonu sürekli iyileştirme grubu üyelerine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından plaket verildi.

Eğitim sunumları ile devam eden çalıştay, 05 Şubat Salı günü sona erecek.