Üniversitemiz Kurumsal Dış Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı: 25 Ocak 2017

Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme süreci başlamış olup, bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Komisyonu tarafından görevlendirilen Değerlendirme Takımının üniversitemize saha ziyareti, 19-22 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz bu süreçte, birimlerde yeterli sayıda akademik ve idari personellerden oluşan Kalite Güvence Sistemi Komisyonları kurulmasını sağlamıştır. Oluşturulan bu komisyon üyelerine KDD süreci hakkında 25 Ocak 2017 tarihinde bilgilendirme yapmak amaçlı bir toplantı düzenlemiştir. Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirilen bu toplantıya tüm birim temsilcileri toplam da 242 personel katılmıştır.