Üniversitemiz Kalite Komisyonu Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren ERÜ Kalite Komisyonu, Birim Kalite Güvence Sistemi Başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler ve Araştırma Merkezlerinin yanı sıra BAP Birimi, Teknopark, Dış İlişkiler Ofisi temsilcileri, Birim Stratejik Plan Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

ERÜ Kalite Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, bilgilendirme toplantısının açış konuşmasında, kalite süreçlerinin yönetilmesi ve raporlanmasında takım çalışmasının önemine vurgu yaptı. 

Tüm birimlerin bu konuda eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Yıldız, ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, yasal bir düzenlemeyle YÖK’ten bağımsız bir birim haline getirildiğini ve faaliyetlerinin yürütülmesinde bir takım değişiklilerin söz konusu olduğunu, buna uyum sağlamak için sürecin yakından takip edilmesinin ve gerekli çalışmaların zamanında yapılamasının önemini vurguladı. 

Ayrıca Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi Kimliği ve bunun sürdürülebilirliği yönünden kalite çalışmalarının ve hazırlanmakta olan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun önemine değinen Yıldız, 2016 yılında hazırlanan 2017-2021 Stratejik Planının, Araştırma Üniversitesi bakış açısıyla revize edilmiş yeni versiyonunun hazırlanması çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.  

Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Alçı ise, Araştırma Üniversitesi olmanın üniversiteler arasında kıyasıya bir rekabete yol açtığını, bunun ülkemiz için faydalı sonuçlar doğuracağı kanaatinde olduğunu, ancak üniversitemizin de elde ettiği konumu koruyabilmesi için gerekli çalışmaları yerinde ve zamanında yapması gerektiğini söyledi.  

Toplantı, ERÜ Kalite Komisyonu Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı’nın, YÖKK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) tarafından kısa süre önce yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu’nun, “Sürüm 1.3” tanıtımını içeren sunumu ve ERÜ Kalite Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Tuncay Karaaslan’ın, yine YÖKK tarafından kısa süre önce uygulamaya konulan web tabanlı veri girişi sistemini uygulamalı olarak tanıtmasıyla sona erdi.