Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

2019 Birim İç Değerlendirme Raporları 31 Aralık 2019 tarihine kadar bilgi arayüzüne üzerine girilmiş  olmalıdır.

Birim İç Değerlendirme Raporlarının son teslim tarihi nedir?

Kalite komisyonu web sayfasında "DÖKÜMAN" başlığından ulaşabilirsiniz.

Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama klavuzuna nasıl ulaşırız?

Kalite Komisyonu tarafından Birim iç değerlendirme raporu hazırlama çalışmaları öncesinde sunum ve döküman paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca birimlerden gelen soru ve bilgilendirme talepleri komisyonca değerlendirilmekte ve destek sağlanmaktadır. Kalite Komisyonu Sekreteryasına kalite@erciyes.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İç Değerlendirme Raporu Eğitimi Hangi sıklıkla verilmektedir?

Her yıl Mart ayının sonuna kadar birim yöneticileri ile belirlenecek tarihlerde Birim İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda geri bildirim verilmek üzere ziyaretler gerçekleştirilecektir. Ayrıca süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında Birim Kalite Güvence Komisyonlarıyla yıl boyunca toplantılar yapılacaktır.

Kalite Komisyon Üyeleri Birimlerimizi ne zaman ziyaret edecekler?

Yükseköğretim Kalite Kurulu Mevzuatı gereğince Üniversiteler her yıl KİDR hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndererek ve 5 yılda bir saha ziyaretiyle Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

YÖK Kalite Kurulu Üniversitemizi hangi sıklıkta değerlendirecektir?